Pogoji poslovanja

S spletno trgovino Gutenbrew (v nadaljevanju tudi » trgovina«) upravlja podjetje DIPA d.o.o., Pernetova 11, 1236 Trzin, matična številka: 8035822000, davčna številka: 33006750, (v nadaljevanju tudi »prodajalec«).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

1. Veljavnost splošnih poslovnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja urejajo razmerje med prodajalcemin kupci, oziroma vsako osebo, ki kupuje izdelek ponujan na spletni strani www.gutenbrew.eu ali direktno v njegovem sedežu (v nadaljevanju kot "kupec").

Pravna razmerja med Prodajalcem in Kupcem se urejajo z Splošnimi poslovnimi pogoji in garancijskimi pogoji spletne stani www.gutenbrew.eu ter določb ustrezne zakonodaje.

Izdelek je namenjen običajni rabi v gospodinjstvu. Izdelek ni namenjen profesionalni rabi v komercialne namene. V kolikor se uporablja v profesionalne (komercialne) namene, zanj ne veljajo določbe po členu 9. " Odstop od prodajne pogodbe" Splošnih poslovnih pogojev in določbe garancijskih pogojev.

2. Način naročila izdelka in sklenitev prodajne pogodbe

a.) Kupec naroča izdelek preko izpolnjenega elektronskega obrazca na spletni strani upravljalca spletne trgovine ali preko poslanega elektronskega (email) sporočila (v nadaljevanju "naročilo")

b.) Naročilo se šteje za poslano, če ga bo Prodajalec prejel in če bo vsebovalo vse zahtevane podatke, to pomeni, naslov za račun in naslov za dostavo, naslov elektronske pošte, telefonski kontakt naročnika, naziv naročenega izdelka, količino, način plačila in način dostave. Poslano naročilo je predlog za sklenitev prodajne pogodbe s strani Kupca.

c.) S poslanim naročilom se Kupec zavezuje za nakup in ga lahko prekliče samo v primeru, predno Prodajalec pošlje email s potrdilom naročila Kupcu.

d.) Poslano naročilo bo obdelano in prejetje naročila bo Prodajalec potrdil preko emaila, ki ga je navedel Kupec pri registraciji. Na navedeni email bodo Kupcu v primeru potrebe poslane dodatne informacije glede naročila.

e.) Prodajalec pošlje Kupcu, potrdilo o naročilu na email, ki ga je Kupec navedel ob naročilu. Hkrati bo Kupec prejel tudi informacijo o prejetju naročila (v nadaljevanju kot "potrdilo"). Prodajalec si pridržuje pravico v določenih primerih zahtevati od Kupca dodatne dokumente, ki so potrebni za potrditev naročila.

f.) Prodajna pogodba je sklenjena s poslanim emailom kupcu, ki vsebuje potrjeno naročilo od Prodajalca.

g.) Prodajalec lahko kadarkoli dodatno zahteva v odvisnosti od lastnosti naročila, ki ga je prejel od Kupca - količina izdelkov, višina cene, stroškov za transport, razdalje in podobno, od Kupca avtorizacijo (dodatno potrditev) naročila, na primer v pisni ali telefonski obliki. V primeru da Kupec to avtorizacijo (dodatno potrditev) v zahtevani obliki v določenem času ne zagotovi ali zavrne, se prodajna pogodba, po preteku določenega časa popolnoma prekine. Pogodbene strani so zavezane vrniti vse, kar je bilo dostavljeno pred preklicem pogodbe.

h.) Prodajalec si pridružuje pravico, da ne pošlje potrdilo naročila Kupcu v primeru morebitne tiskarske napake, ki se nanaša na ceno, opis ali slike v katalogu izdelkov navedenih na spletni strani Prodajalca.

i.) Cene na spletni strani so maloprodajne cene za Kupce in so navedene v evrih - EUR. Vse akcije veljajo do razprodaje zalog, v primeru da pri določenem izdelku ni navedeno drugače.

Cena dostave je prikazana na spletni strani ob kreiranju naročila. Paketi se pošiljajo prek dostavnih podjetij in z lastno dostavo prodajalca.

Vsaki pošiljki je priložen Garancijski list. Davčni dokument - račun se pošilja elektronsko na elektronski naslov Kupca. V primeru osebnega prevzema lahko te dokumente prevzamete osebno skupaj z izdelkom.

3. Plačilni pogoji

Plačilo Kupca za dobavo izdelka ali storitve od Prodajalca se realizira na naslednji način:

· plačilo po povzetju preko dostavnega podjetja,

· bančnim nakazilom na osnovi računa ali ponudbe z določenim rokom plačila ,

· vnaprejšnje plačilo prek bančnega nakazila na osnovi predračuna.

· plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami VISA, VISA Electron, MasterCard a Diners Club

V vseh primerih pri vnaprejšnjem plačilu velja, da je prevzem ali dostava naročila Kupcu omogočena šele nato, ko je celoten znesek kupnine na tekočem računu Prodajalca.

V primeru, da je Kupec plačal kupnino vnaprej in Prodajalec ne more zagotoviti dostave izdelka, Prodajalec vrne plačano vsoto Kupcu do 14 dni od dneva, ko je Kupec sporočil svojo odločitev. Znesek se vrne na tekoči račun Kupca, podatke (IBAN in SWIFT) o tekočem računu je potrebno sporočiti preko emaila.

4. Dobavni pogoji

Dostavni rok je informativne narave, zamuda se ne šteje za grobo kršitev pogodbe.

V primeru da pride do kakršnekoli ovire, pri dostavi izdelka, mora Kupec sporočiti Prodajalcu zamudo in se dogovoriti za nadaljnji postopek. Rok dobave se podaljša za toliko časa, kolikor Kupec zamuja z izpolnitvijo svojih pogodbenih dolžnosti v razmerju s Prodajalcem glede te iste pogodbe. Cena dostave je vedno navedena na www.gutenbrew.si. Prodajalec si pridružuje pravico do spremembe cen za dostavo na osnovi parametrov izdelka (dimenzija, teža, karakteristika). V primeru, da Kupec ne prevzame naročenega paketa, je obvezen poravnati vse stroške, ki so nastali Prodajalcu. Kupec je seznanjen in se strinja: če po prejetju potrdila o naročilu od Prodajalca prek emaila ne prevzame paketa od dostavljavca brez predhodne pisne odpovedi pogodbe, Prodajalec lahko zahteva odškodnino za kakršno koli škodo v višini dejanskih stroškov neuspešnega poskusa dostave naročila.

Kupec je dolžan kontaktirati prodajalca v primeru zamude z dostavo za več kot 5 delovnih dni od predvidenega časa dostave. Lahko se zgodi, da poštar oziroma dostavljavec ne izpolni listek in shrani paket na pošti ali pri dostavnem podjetju, brez da bi o slednjem obvestil Kupca.

5. Zamuda pri prevzemu plačanega blaga

Če pri dogovorjenem osebnem prevzemu, plačano blago ni prevzeto več kot 5 delovnih dni od dogovorjenega roka prevzetja, je Prodajalec upravičen shraniti blago na tveganje in stroške Kupca.

Kupec je dolžan plačati prodajalcu mesečni pavšalni znesek v višini 50 EUR za stroške skladiščenja blaga, dokler ga ne prevzame, razen če ni drugače dogovorjeno.

6. Količina blaga za dostavo

Če Kupec opazi kakršnokoli razliko pri količini naročenega in dostavljenega blaga ali morebitne poškodbe na blagu, je dolžan nemudoma pisno obvestiti Prodajalca oziroma najkasneje v 24 (z besedo: štiriindvajset) urah od prevzema pošiljke. Kot pisna oblika se šteje dopis poslan s priporočeno pošto ali potrjen email.

Kakršnekoli kasnejše reklamacije glede količine in morebitnih poškodb pošiljke, ki so navedene v točki 6, se ne bodo upoštevale.

7. Preprečitev vira poškodbe blaga

Riziko poškodbe blaga prehaja s Prodajalca na Kupca v trenutku, ko je blago prevzel Kupec. Kupec je dolžan skrbno pregledati blago pri prevzemu in morebitno poškodbo ali nedelovanje takoj reklamirati direktno pri Dostavljavcu. Če Kupec ne reklamira poškodovano pošiljko pri dostavljavcu, potem naredi foto dokumentacijo (naredi fotografije z digitalnim fotoaparatom) morebitne poškodbe blaga pri transportu in to sporoči Prodajalcu najkasneje v 24 (z besedo: štiriindvajset) urah od prejema blaga. Nastalo poškodbo bo Prodajalec reklamiral pri dostavnem podjetju. Kupec je dolžan v nadaljnjem postopku reklamacije predložiti poškodovano blago dostavnem podjetju. Če kupec ne naredi vse navedene in potrebne korake, lahko poškodovano blago reklamira zgolj pri dostavnem podjetju in ta proces bo potekal izključno med njima. V primeru, da je bila reklamacija priznana in da je bilo potrjeno, da je do poškodbe prišlo pri transportu, bo Kupec prejel nov enaki izdelek.

8. Preklic naročila

Preklic naročila s strani Kupca:

Kupec ima pravico do preklica naročila brez navedbe razloga pred končnim potrdilom in v primeru, da Prodajalec ne more jamčiti za pravočasno dostavo iz različnih razlogov. V primeru da Kupec prekliče že obdelano in potrjeno naročilo, je Prodajalec upravičen zahtevati od Kupca odškodnino v višini stroškov storna.

Preklic naročila z strani Prodajalca:

Prodajalec ima pravico do preklica naročila ali dela naročila v naslednjih primerih:

- naročilo ni bilo možno potrditi (nepravilno navedena telefonska številka, napačni ali nepravilni podatki, itd.)

- izdelek se več ne izdeluje ali ni dostopen oziroma se je zelo spremenila cena pri proizvajalcu. V takem primeru, bo Prodajalec nemudoma kontaktiral Kupca in se dogovoril za nadaljnji postopek. V primeru, da je Kupec plačal delno ali v celoti za naročilo, bo Prodajalec vrnil plačan znesek na njegov tekoči račun čimprej, najkasneje v roku 14 dni.

9. Odstop od prodajne pogodbe (poštno naročilo)

Kupec, ki je hkrati potrošnik, je upravičen brez navedbe razloga odstopiti od pogodbe do 14 delovnih dni od dneva, ko je prevzel blago. Z odstopom od pogodbe, Kupec potrjuje naslednje: "S tem dokumentom odstopam od pogodbe; v skladu z ustreznimi zakonskimi določbami in predhodno sprejetimi pogoji poslovanja prodajalca. Z vso odgovornostjo priglašam, da z mojim ravnanjem blago ni bilo poškodovano. K odstopu prilagam naročilo ali potrdilo o plačilu in celotno vsebino prejete pošiljke." Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 7 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Določbe v tem poglavju ne veljajo za pravne osebe in fizične osebe-samostojne podjetnike.

Če želi Kupec odstopiti od pogodbe, je dolžan to storiti v pisni obliki. Zahtevo pošlje na naslov Prodajalca. Izmenjava dodatnih informacij glede prekinitve pogodbe je možno tudi preko elektronske pošte na naslov info@gutenbrew.eu. Potrošnik blaga ne sme  uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja.

V primere odstopa od pogodbe, se pogodba v bistvu preklicuje od začetka, kar pomeni, da si pogodbene strani morajo medsebojno zamenjati blago in denar. Kupec je dolžan vrniti blago Prodajalcu in Prodajalec je dolžan vrniti denar Kupcu. Vrnjeno blago mora biti:

- Neuporabljeno

- Nepoškodovano

- Brez poškodbe embalaže (vključno z vso dokumentacijo, navodila za uporabo itd.)

- Skupaj s potrdilom o nakupu (naročilnica, račun)

Pred vračilom blaga, Prodajalec priporoča da se blago zavaruje. Prodajalec ne more sprejeti vrnjene pošiljke na način, da bi za vrnjeno pošiljko plačal ob prevzemu. Znesek kupne cene za blago bo Kupcu vrnjena z bančnim nakazilom (potrebno je sporočiti Prodajalcu IBAN in SWIFT) najkasneje v roku 15 dni, tako kot določajo splošni pogoji.

V primeru, da Kupec odstopi od pogodbe in dostavi Prodajalcu blago z znižano vrednostjo, ker je bilo blago uporabljano, poškodovano ali nepopolno, Kupec plača prodajalcu povzročene dodatne stroške v višini znižane vrednosti vrnjenega blaga.

10. Lastninske pravice

Lastninske pravice se prenesejo na kupca šele potem, ko Kupec poravna vse stroške vezane na nakup izdelka. Kupec je zaveden, da dokler ne poravna vse stroške in finančne obveznosti, ki se nanašajo na nakup izdelka, nima pravice za prenos lastništva na tretjo osebo ali na kakršen koli način razpolagati z izdelkom kot zakonski lastnik.

11. Reklamacija

Če se na kupljenem blagu ugotovi, da je pokvarjeno ali poškodovano ali ima kakšno drugo pomanjkljivost, ima kupec pravico reklamirati blago v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. Pri oddaji zahtevka za reklamacijo je predvsem potrebno dokazilo o nakupu. Zahteva za reklamacijo bo obdelana tudi v primeru, ča je Kupec izgubil garancijski list, ampak ima vsaj račun v elektronski obliki, katerega mora natisnit.

Prodajalec je dolžan izročiti Kupcu reklamacijski zapisnik in obrazložitev odobrene ali neodobrene zahteve za reklamacijo. Kupec ima pravico prejeti povratno informacijo o stanju reklamacije v roku 30 dni od datuma oddaje zahtevka.

Prodajalec je odgovoren za delovanje in funkcionalnost izdelka za obdobje 12 mesecev od datuma prevzema blaga s strani Kupca. Z Garancijskim listom se potrjujejo natančni pogoji in podrobnosti glede garancije. Prodajalec lahko uredi reklamacijo na naslednje načine:

a) vrnitvijo popravljenega izdelka,

b) nadomestiti za nov izdelek,

c) vrniti kupno ceno blaga,

d) ponudit poseben popust na ceno izdelka,

e) ali s pojasnilom zavrniti reklamacijo izdelka.

Prodajalec bo zahtevo za reklamacijo preučil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa 30 dni od datuma vložitve zahtevka za reklamacijo.

O izidu reklamacije bo Kupec obveščen takoj po končanem reklamacijskem postopku po telefonu ali elektronski pošti.

12. Politika zasebnosti

Varovanje osebnih podatkov

Družba DIPA d.o.o., Pernetova ulica 11, 1236 Trzin, kot upravljalec spletne strani www.gutenbrew.eu, se zavezuje, da:

 
- ne bomo nikoli zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način,

- vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretjim  osebam,  razen če tako določa zakon,

- vaše osebne podatke bomo posredovali tretjim osebam samo  v kolikor ste v to privolili (zaradi dostave pošiljk),

- ne bomo vam nikoli pošiljali e-sporočil ali sms-sporočil, če se na njih niste prijavili,

- kadarkoli se lahko hitro in enostavno odjavite od katerihkoli naših e-sporočil ali sms-sporočil.


Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas nedvomno identificira: vaše ime in priimek, elektronski ali navadni naslov. Naša spletna trgovina www.gutenbrew.eu ne zbira vaših osebnih podatkov razen, kadar vi to omogočite ob naročilu izdelkov ali kadar se naročite na naša e-sporočila.


Uporaba in širjenje osebnih podatkov

Naša spletna trgovina bo uporabila vaše osebne podatke izključno zaradi tehničnih razlogov administracije na spletni strani, da vam zagotovi dostop do posebnih informacij ali za splošno komuniciranje z vami. Naša spletna trgovina ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretji stranki ali jih kakor koli tržila drugje, razen če posredovanja podatkov tretji stranki izrecno dovolite . Zaposleni v naši spletni trgovini so po dolžnosti zavezani k spoštovanju vaših zaupnih podatkov in obvezani po sporazumu o zaupnosti. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.


Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete naši spletni trgovini, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ne boste posredovali naši spletni trgovini, potem do nekaterih spletnih mest na strani ne boste imeli dostopa. Uporabniki, ki se želijo odjaviti iz seznama prejemnikov novic, nas lahko kontaktirajo po mailu ali običajni pošti, (info@gutenbrew.eu ali Dipa d.o.o., Pernetova 11, 1236 Trzin). Če se spremenijo vaši osebni podatki vas prosimo, da nas obvestite o spremembah.


Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na našo spletno trgovino, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Piškotki
Piškotki so neopazni dokumenti, ki so začasno shranjeni na vašem trdem disku in onemogočajo naši strani prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno trgovino. Naša spletna trgovina uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo naše spletne strani.


Varnost
Naša spletna trgovina si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.


Mladoletne osebe

Naša spletna trgovina priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na naši spletne strani brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Naša spletna trgovina ne bo nikoli zavestno zbirala osebnih podatkov od mladoletnih oseb ali jih kakor koli uporabila ali jih razkrila tretji stranki brez njihovega dovoljenja.


Povezave do drugih spletnih strani

Naše spletna trgovina lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, za katere ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne velja. Ko zapuščate našo spletno trgovino, si zato vnovič preberite izjave o varovanju osebnih podatkov vsake spletne strani, ki zbira osebne identifikacijske podatke.

Pravica do obveščenosti

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali kako so vaši osebni podatki obravnavani, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Na podlagi vaše zahteve vas bomo nemudoma obvestili - pisno in v skladu s primerno zakonodajo - kateri osebni podatki, če sploh kateri, so bili zbrani med obiskom naše spletne trgovine.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s prijavo na www.gutenbrew.si

Na spletni strani www.gutenbrew.eu sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Privolitve, ki se nanašajo na prejemanje naših objav

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje objav o aktualni ponudbi in novostih s področja spletne trgovine www.gutenbrew.eu se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to: ime in priimek, e-pošta in IP naslov naprave, s katere se prijavlja.

 

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@gutenbrew.eu ali na naslov Dipa d.o.o., Pernetova ulica 11, 1236 Trzin  in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati. Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 

-                pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev,

-                pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev,

-                pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov,

-                pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem,

-                pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi,

-                pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

-                Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni/elektronski obliki na upravljavca na na poslovni naslov ali na e-naslov info@gutenbrew.eu.

-                Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

-                Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

13. Končne določbe

V primeru, da katero koli določilo teh Splošnih pogojev postane neizvršljivo, to nima vpliva na veljavnost, učinkovitost in izvedljivost celotnega dokumenta. Morebitno nejasnost ali nesporazum želimo urediti predvsem z dogovorom in kompromisnimi rešitvami. V primeru, da nesporazum ni mogoče urediti z dogovorom, se nesporazum rešuje na pristojnem sodišču na območju Prodajalca.

Z naročilom izdelka Kupec s popolno odgovornostjo in zavednostjo sprejema te pogoje. Ta dokument prične veljati z dnem 24.5.2017. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe v primeru, da je potrebno spremeniti pogoje poslovanja v skladu z ustreznimi zakoni in drugimi predpisi Republike Slovenije.